PROMOCJA MISTRZOWSKA KUKURYDZA

Kup minimum 20 worków nasion kukurydzy PREMIUM IGP POLSKA i odbierz 50 zł za każdy worek:

CODIGIP Kukurydza CODIGIP - najlepsza na siew
QUENTIN Kukurydza QUENTIN - odmiana do siewu
HARDWARE Kukurydza HARDWARE - na kiszonkę i siew
CODITIME Kukurydza CODITIME - odmiana do siewu i na kiszonkę
Promocja trwa od 01.09.2019 do 31.05.2020

Zasady promocji

Zadzwoń do naszego
Przedstawiciela
i złóż zamówienie
na kukurydzę już teraz!
Odbierz kasę - 50 zł zwrotu za każdy worek!

Kup minimum 20 worków
kukurydzy PREMIUM IGP POLSKA

Sprawdź listę odmian

Wytnij etykiety urzędowe z opakowań nasion Codigip, Coditime, Hardware, Quentin i zrób im zdjęcia

Zobacz jak wygląda etykieta urzędowa

Zarejestruj swój zakup na tej stronie do 07.06.2020

Formularz rejestracyjny

Odbierz 50 zł za każdy worek odmian:

 • CODIGIP
 • HARDWARE
 • CODITIME
 • QUENTIN

Przelew otrzymasz do dn. 30.06.2020

Zapoznaj się z pełną treścią regulaminu promocji.
Promocja adresowana jest wyłącznie do użytkowników końcowych, nie będących dystrybutorami produktów IGP Polska.
Do rejestracji zakupu wymagane jest wycięcie etykiety urzędowej materiału siewnego z każdego opakowania nasion Codigip, Coditime, Hardware, Quentin.

Kukurydza Premium

Nasiona kukurydzy PREMIUM w ofercie IGP POLSKA

CODEOS Odmiana CODEOS - kukurydza na ziarno
BAYCHAKA BAYCHAKA - kukurydza na ziarno
CODIGIP
Odmiana kukurydzy CODIGIP na ziarno
Produkt Premiowany
CODIZOUK CODIZOUK - kukurydza na ziarno i kiszonkę
QUENTIN
QUENTIN - odmiana na kiszonkę i do siewu
Produkt Premiowany
KOKUNA Kukurydza KOKUNA na siew
HARDWARE
HARDWARE - Odmiana kukurydzy na ziewno i kiszonkę
Produkt Premiowany
IG 201705 Odmiana IG 201705 - na ziarno
TRUMPF Odmiana kukurydzy TRUMPF na ziarno i kiszonkę
CODITIME
CODITIME na kiszonkę i do siewu
Produkt Premiowany

UWAGA!
Zakup powyższych produktów w ilości minimum 20 jednostek siewnych umożliwia wzięcie udziału w Promocji. Jednakże zwrot części ceny będzie wypłacany wyłącznie za odmiany określone jako „Produkt Premiowany”.

REJESTRACJA

Uprzejmie informujemy iż przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.

Uprzejmie informujemy iż przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.

Gdzie kupić?

Kukurydza IGP - doradcy w Twoim regionie
 • Zapytaj o kukurydzę na ziarno
  polska południowa-zachodnia

  Malwina WOLSKA-Leroch (MWL)
  Doradca terenowy

  tel: +48 735 951 501
  e-mail: m.wolska-leroch@igp-polska.pl

 • Dowiedz się więcej o odmianach kukurydzy IGP
  polska północno-zachodnia

  Tomasz Świstek ()
  Doradca terenowy

  tel: +48 606 489 205
  e-mail: t.swistek@igp-polska.pl

 • Szukasz kukurydzy na ziarno? Zadzwoń teraz!
  polska centralno-zachodnia

  Andrzej Mańczak (AM)
  Doradca terenowy

  tel: +48 698 962 791
  e-mail: a.manczak@igp-polska.pl

 • Zadzwoń i zapytaj o odmiany kukurydzy
  polska północno-wschodnia

  Grzegorz Gutowski (GG)
  Doradca terenowy

  tel: +48 784 472 481
  e-mail: g.gutowski@igp-polska.pl

 • Porozmawiaj o kukurydzy na ziarno i kiszonkę
  polska południowa-wschodnia

  Tomasz Królikowski (TK)
  Doradca terenowy

  tel: +48 532 274 170
  e-mail: t.krolikowski@igp-polska.pl

 • Zapytaj o kukurydzę na kiszonkę i siew
  KUJAWSKO-POMORSKIE

  Szymon Przybyszewski (SP)
  Młodszy doradca terenowy

  tel: +48 698 965 540
  e-mail: s.przybyszewski@igp-polska.pl

PH AGROSKŁAD
JAGRO Zaopatrzenie Rolnictwa
AGROAS Sp. z o.o. sp.k.
Agrocentrum Sp. z o.o.
P.H.U. MILITOWSKI Damian Militowski
Rol-Mech Sp. z o.o. Grześko G.J.
Adler Agro sp. z o.o.
Firma Nasienno-Handlowa JAMIR Mirosław Borkowski
Agrochest Sp. z o.o.
Agrolok Sp. z o.o.
WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna
TEAMAGRO Krystyna Kuczyńska
AGRO DUDEK Sp. z o.o. Sp.k.
Jawal & M.R.Z. Murawiec s.j.
P.H. PROMAX Andrzej Podgórski
Napena Sp. z o.o.
P.H.U. „DEKA TRADE” Bartosz Dawidowicz
Osadkowski SA

Kontakt

Co to oznacza? ...czytaj dalej

Co to oznacza? ...zwiń

 1. Współadministratorami danych osobowych podanych przez Państwa w ramach formularza kontaktowego są IGP Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 43, 60-751 Poznań oraz Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tużycka 8 lok. 6, 03-683 Warszawa.

 2. Na potrzeby kontaktu i udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane następujące dane osobowe imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu oraz adres e-mail.

 3. Administratorzy danych osobowych mogą przekazywać dane osobowe operatorom telekomunikacyjnym w celu wysłania odpowiedzi.

 4. Dane osobowe Uczestników Programu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika/ osoby wskazanej do kontaktu (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Kompletne wypełnienie formularza kontaktowego, z podaniem danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, jest dobrowolne, ale konieczne do kontaktu za jego pośrednictwem.

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 7. Dane osobowe Uczestników (osób wskazanych do kontaktu) zbierane w celu przesłania odpowiedzi zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej do dnia 14.07.2020 r. na który przypada ostateczny termin przyjmowania reklamacji do promocji „Mistrzowska kukurydza IGP Polska sezon 2020”. Nie dotyczy to danych osobowych, które będą niezbędne dla rozpatrzenia złożonych reklamacji lub innych roszczeń jak również danych, których dalsze przetwarzanie będzie niezbędne ze względu na ciążące na administratorze obowiązki wynikające z przepisów prawa.

 8. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 9. Uczestnikom (osobom wskazanym do kontaktu) przysługuje prawo do

  1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych, dostępu do swoich danych oraz prawo uzyskania kopii swoich danych,
  2. żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli są nieprawidłowe lub niepełne,
  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym ze może to spowodować uniemożliwienie dalszego udziału w Programie,
  4. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu,
  5. wycofania zgody na przetwarzanie danych, z tym ze może to spowodować uniemożliwienie dalszego udziału w Programie,
  6. złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres korespondencyjny administratora: Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tużycka 8 lok. 6, 03-683 Warszawa z dopiskiem „IOD” lub e-mail: info@mistrzowska-kukurydza.pl z tematem wiadomości: „IOD”.